دانشمندان همه چیز دوباره می‌خواهند برای موجودات فضایی پیغام بفرستند


پیامی همراه خود سیستم دودویی هر دو باینری به تماس گرفتن بیاکون در گالاکسی (بی‌آی‌تی‌جی) کدام ممکن است در آن اطلاعاتی دانستن دربارهٔ مسکن روی پایین، منظومهٔ شمسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید ظاهری انسان‌ها {قرار داده شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر فعلی فرازمینی دعوت کرده است کدام ممکن است اگر پیام را بدست آمده می‌تنبل به آن است پاسخ دهد.

گروهی اجتناب کرده اند پژوهشگران کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله جوناتان جیانگ، پژوهشگر ناسا هم {در میان} آنهاست در مقاله‌ای نوشته‌اند:”اندیشهٔ ارجاع به موجودات خوب فرازمینی گام بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی ها‌انگیزی در اکتشافات کیهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار اجتناب کرده اند تذکر فنی ساده در تعدادی از دههٔ جدیدترین قابل دستیابی شده است”.

پژوهشگران امیدوارند که بتوانند اطلاعات بیشتری در مورد زندگی بر روی زمین در اختیار فضایی‌ها بگذارند

آنها می‌گویند:”برای بازو‌یافتن به چنین فرصتی پیام بی‌آی‌تی‌جی طوری طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین شده است کدام ممکن است قابل کشتی همراه خود شیک‌ترین ابزارهای فعلی باشد”.

آخرین پیام ارسالی برای موجودات هوشمند فضایی از رصدخانهٔ آرسیبو در شمال پورتوریکو فرستاده شد.

فینال پیام ارسالی برای موجودات خوب فضایی اجتناب کرده اند رصدخانهٔ آرسیبو در شمال پورتوریکو فرستاده شد

اولین بار نیست کدام ممکن است انسان‌ها انتخاب گرفته‌اند همراه خود بیگانگان ارتباط برقرار کنند. در سال ۱۹۷۴، پیام رادیویی کدبندی‌شده کدام ممکن است برای ادغام کردن داده ها اولین دانستن دربارهٔ انسان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین بود اجتناب کرده اند رصدخانهٔ آرسیبو در شمال پورتوریکو به منطقه فرستاده شد.

این اقدام یکی اجتناب کرده اند مجموعه اقداماتی بود کدام ممکن است برای جلب ملاحظه نهایی به بهبود دیدنی رادیوتلسکوپ آرسیبو انجام گرفت هرچند گروهی اجتناب کرده اند پژوهشگران واقعاً امیدوار بودند کدام ممکن است بتوانند همراه خود بیگانگان ارتباط برقرار کنند کدام ممکن است متأسفانه به همان اندازه در لحظه قابل دستیابی نشده است.

بااین‌جاری پژوهشگرانی کدام ممکن است انتخاب گرفتند بروزترین tp-date پیام را به منطقه بفرستند آن را چنان ترتیب کرده‌اند کدام ممکن است به موجودات خوب فرازمینی برسد.

در مقالهٔ منتشرشدهٔ پژوهشگران آمده است:”برخلاف پیام ارسالی آرسیبو کدام ممکن است قصد آن حاضر مهارت فنی پتانسیل ها رادیویی فضایی اخیر بود، پیام بی‌آی‌تی‌جی برای تمام مناطق قابل دستیابی در کهکشان راه‌شیری فرستاده شده است کدام ممکن است احتمال وجود فرازمینیان خوب دارد”.

{در این} مطلب اطلاعاتی هم دانستن دربارهٔ صحیح‌ترین فرآیند کشتی پیغام آمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نکته کدام ممکن است کهکشان راه‌شیری قلمرو‌ای است کدام ممکن است بیشترین احتمال وجود موجودات خوب در آن هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام در بهتر از زمان قابل دستیابی فرستاده شده است.

اگر زمانی این پیام برسد جای امیدواری است کدام ممکن است بتوان داده ها پیچیده‌تری را همراه خود موجودات فضایی خوب به اشتراک گذاشت، برای مثال قواعد ورزشی شطرنج.

۴۶b
۱۳۴