آب خوردن کلاغ باهوش از بطری! + فیلم


حرکت جالب کلاغ باهوش برای آب خوردن را ببینید.

کلاغ

حرکت جالب این کلاغ باهوش برای آب خوردن از بطری را در فیلم زیر ببینید.

کد ویدیو