در پروتزهای سینه ، اصلی که باید با توجه به حجم و وزن هر ترمیمی مورد توجه قرار گیرد این است که هرچه اندازه ترمیم بزرگتر باشد ، احتمال اینکه نتایج طولانی مدت حفظ شود کمتر است. در واقع ، با گذشت زمان ، گرانش سینه های سنگین (حاوی پروتز) را به سمت پایین می کشد. این پدیده به ویژه در پروتزهای زیر جلدی شایع است ، اما در صورتی که حجم پروتز از اندازه معینی بیشتر باشد ، می تواند در پروتزهای زیر جلدی نیز رخ دهد. هرچه حجم پروتز بیشتر باشد ، احتمال تماس پروتز با پوست بیشتر می شود زیرا سطح بیشتری برای قرار دادن پروتز آزاد می شود و آتروفی اجتناب ناپذیر بافت نرم پروتز را پوشش می دهد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *